Sac vs power bi – Welke is de beste keuze?

Picture of John Schrijvers
John Schrijvers

Medeoprichter van Cleversight

Picture of John Schrijvers
John Schrijvers

Medeoprichter van Cleversight

Inhoudsopgave

Sap analytics cloud vs power bi

Als je op zoek bent naar de juiste Business Intelligence (BI) tool voor jouw data-analyse en -visualisatiebehoeften, kom je al snel voor de keuze te staan: kies je voor SAP Analytics Cloud (SAC) of voor Microsoft Power BI (PBI)? Deze keuze kan complex zijn en hangt vaak af van diverse factoren zoals de specificaties van databronnen, verbindingsopties en of je data voornamelijk uit SAP of juist uit niet-SAP bronnen afkomstig is. In deze vergelijking tussen SAC en Power BI nemen we je mee langs de belangrijke overwegingen om de beste keuze voor jouw situatie te bepalen.

Belangrijke overwegingen:

 • Inzicht in de optimalisatie voor SAP-databronnen versus de flexibiliteit in niet-SAP data-integratie.
 • Het belang van verbindingstypen en de impact op real-time data en autorisaties.
 • De afweging tussen geavanceerde datareplicatie en directe integratiemogelijkheden.
 • De analytische kracht en aanpassingsvermogen van rapportagefuncties in beide BI-tools.
 • Hoe het kiezen van de juiste tool kan bijdragen aan effectieve gebruikersadoptie en vriendelijkheid.
 • De synergie tussen BI-tools en SAP-systemen zoals SAP HANA en BW.
 • Het onderscheid in kernmogelijkheden van SAC en Power BI voor specifieke gebruiksscenario’s.

Wat is SAC en Power BI? Een introductie

Wanneer je een keuze maakt tussen SAP Analytics Cloud (SAC) en Microsoft Power BI (PBI) is het belangrijk om te begrijpen wat deze tools zijn en welke unieke functies en kenmerken ze bezitten. Beide dienen als krachtige Business Intelligence (BI) tools voor datavisualisatie en -analyse, maar ze hebben elk hun sterke punten afhankelijk van verschillende gebruiksscenario’s.

SAP Analytics Cloud is speciaal ontwikkeld voor naadloze integratie met SAP-bronnen, en werkt uitstekend samen met ERP- en CRM-pakketten die veelal in grotere organisaties worden gevonden. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor bedrijven die al zwaar leunen op SAP-producten en -diensten.

Aan de andere kant staat Microsoft Power BI, bekend om zijn flexibiliteit in dataintegratie en zijn vermogen om soepel te functioneren met diverse databronnen, waaronder niet-SAP data. Deze veelzijdigheid maakt Power BI een sterke kandidaat voor organisaties die een meer gediversifieerde IT-infrastructuur hebben.

 • SAC – Geoptimaliseerd voor SAP-gegevensbronnen en integratie met SAP-producten.
 • Power BI – Flexibel in het integreren van diverse gegevensbronnen, inclusief niet-SAP data.
Functies SAC Power BI
Optimalisatie voor Data Types SAP-bronnen Niet-SAP en divers
Integratie met ERP/CRM Naadloze aansluiting Mogelijk via connectors
Analysemogelijkheden Geavanceerd voor SAP-data Uitgebreid voor algemeen gebruik
Gebruik in Organisaties Grote bedrijven met SAP-focus Bedrijven met divers IT-landschap

Terwijl je de mogelijkheden van SAC vs Power BI verkent, is het essentieel om de specifieke functies en kenmerken van elk platform te overwegen in relatie tot de unieke behoeften van jouw organisatie. Zowel SAC als Power BI hebben hun eigen unieke waardepropositie, en de keuze hangt uiteindelijk af van de specifieke analysebehoeften en databronnen van jouw bedrijf.

Data Herkomst: SAP vs Niet-SAP Bronnen

Bij de keuze tussen SAP Analytics Cloud (SAC) en Microsoft Power BI, speelt de herkomst van de data een beslissende rol. Elk van deze Business Intelligence tools heeft zijn eigen sterktes afhankelijk van of de databronnen afkomstig zijn van SAP-bronnen of juist van niet-SAP systemen. Het begrijpen van de gebruiksscenario’s en autorisaties gekoppeld aan elk platform is essentieel voor het realiseren van een gestroomlijnde gegevensstroom en efficiënte data-analyse binnen jouw organisatie.

Prioritering van Databronnen in SAC en Power BI

Wanneer je werkt met data die voornamelijk afkomstig zijn uit SAP-bronnen, zal je merken dat SAC naadloos aansluit vanwege de diepe integratie met andere SAP-systemen. Dit zorgt voor een versimpelde toegang tot gegevens en een efficiënte gegevensverwerking. Aan de andere kant biedt Power BI een hoge mate van compatibiliteit met een divers scala aan gegevensbronnen, inclusief niet-SAP bronsystemen, waardoor het een flexibele optie is voor bedrijven die gegevens uit verschillende systemen halen.

Real-time Data in SAC en Power BI

Beide tools bieden mogelijkheden voor het werken met real-time data. SAC blinkt uit in scenarios waarbij real-time toegang tot gegevens van SAP-bronnen vereist is, terwijl gegevens van SAP-systemen behouden blijven. Power BI vereist mogelijk extra stappen, zoals Kerberos-installatie, om effectieve Single Sign-On (SSO) autorisaties te configureren en real-time gegevens van SAP-bronnen te benutten. Het afwegen van je real-time data en autorisaties vereisten zal helpen bij het maken van de gepaste keuze voor jouw gegevensbron-behoeften.

Het Kiezen van de Juiste Verbindingsmogelijkheden

Bij het integreren van een BI-tool in je data-architectuur sta je voor de uitdaging om te bepalen welke verbindingsmogelijkheden het beste aansluiten bij je SAP gegevensbronnen of andere databronnen. De kracht van je gegevensmodel hangt immers sterk af van de efficiëntie en het type van de gekozen datareplicatie– en integratietechnieken.

Optimalisatie van Verbindingstypen voor SAP en Niet-SAP Systemen

Terwijl SAP Analytics Cloud (SAC) is ontwikkeld met een focus op directe integratie met SAP-gegevensbronnen, biedt Power BI een breed scala aan mogelijkheden voor het integreren van geïmporteerde gegevens, ongeacht het type systeem. Dit houdt in dat SAC ideaal is voor scenarios waar real-time data benodigd is terwijl Power BI voordelen biedt in een omgeving met diverse databronnen buiten het SAP ecosysteem.

Beheren van Datareplicatie en Directe Integratie

Of je nu kiest voor datareplicatie waarbij gegevens naar een centraal punt worden gekopieerd, of je verkiest de snelheid van directe integratie met live gegevens, beide technieken vragen om zorgvuldige afweging. In een wereld waar gegevensgestuurde beslissingen steeds belangrijker worden, is de keuze voor het juiste verbindingstype tussen SAC en Power BI geen sinecure. Bedrijven dienen de implicaties voor hun gegevensmodel en uiteindelijk voor hun zakelijke inzichten in acht te nemen.

Autorisatie: Impact van Verbinding op Gebruikersrechten

De keuze van verbindingstypen die je inzet voor SAP Analytics Cloud (SAC) of Power BI is meer dan een technische overweging. Het heeft een directe invloed op het beheer van autorisatie en gebruikersrechten. Dit zijn niet te negeren aspecten die mede de veiligheid en compliance van jouw organisatie waarborgen. SAC biedt geïntegreerde autorisatiefuncties aan die goed samengaan met SAP-bronnen, terwijl Power BI flexibeler is, maar mogelijk extra configuratie behoeft voor het handhaven van gebruikersrechten.

Een bijzonder belangrijk aspect van autorisatie is Row-Level Security (RLS). RLS stelt je in staat om toegang tot gegevens te beheren op individueel rij-niveau, wat betekent dat gebruikers enkel de data zien die voor hen relevant is. Beide Business Intelligence tools ondersteunen RLS, echter op verschillende manieren.

Kenmerk SAP Analytics Cloud (SAC) Power BI
Autorisatiebeheer Geïntegreerde ondersteuning voor SAP-bronnen Afhankelijk van configuratie en setup
Autorisatie bij Niet-SAP bronnen Mogelijk met aanvullende aanpassingen Standaard ingebouwd en zeer aanpasbaar
Row-Level Security Kant-en-klare RLS opties binnen SAP-ecosysteem RLS vereist expliciete setup per gegevensbron
Gebruiksgemak in instellen Vrij eenvoudig voor bestaande SAP-gebruikers Vereist meer technische kennis om te optimaliseren

Het overwegen van de aanpak voor autorisatie en gebruikersrechten is cruciaal bij de keuze tussen SAC en Power BI. Waar SAC wellicht een naadloze integratie biedt binnen het SAP-landschap, kan Power BI meer flexibiliteit en controle bieden, met de vereiste voor meer gedetailleerde inrichting. Neem deze factoren mee in jouw overweging om een systeem te kiezen dat zowel voldoet aan jouw autorisatievereisten als aan de behoeften van jouw gebruikers.

Modellering en Rapportage Mogelijkheden Onder de Loep

Bij het kiezen van de juiste Business Intelligence tool, is het cruciaal om te begrijpen hoe gegevensmodellering en rapportagefuncties zich verhouden tot jouw behoeften op het gebied van data-analyse. Zowel bij SAP Analytics Cloud (SAC) als Microsoft Power BI (PBI) spelen deze aspecten een belangrijke rol in hoe je de data kunt structureren en visualiseren voor jouw organisatie.

Gegevensmodellering en Analytische Kracht

De analytische motor van Power BI staat bekend om zijn vermogen om complexe data schema’s te verwerken, waardoor indrukwekkende gegevensmodellering mogelijk is. De flexibele modelleringslaag van Power BI maakt het makkelijk om verschillende gegevenstypes en -bronnen te combineren en te verrijken voor gedetailleerde analyses. SAC daarentegen is meer gericht op een naadloze integratie met SAP-systemen en vereist vaak een meer methodische gegevensvoorbereiding, wat kan resulteren in een beperktere data-preparatie.

Vergelijking van Rapportagefuncties in SAC en Power BI

Ondanks dat de kern rapportagefuncties overeenkomen, biedt Power BI uitgebreidere dashboardmogelijkheden en een grotere flexibiliteit in visualisatie. Het personaliseren van rapporten en de daarbij horende visuals kan in Power BI verder gedreven worden, dankzij de uitgebreide stylingopties. SAC benadert rapportage anders, met een focus op gestandaardiseerde weergaven die goed integreren binnen het SAP-ecosysteem.

 • Power BI: Uitgebreide gegevensmodellering en krachtige analytische mogelijkheden
 • SAC: Geoptimaliseerd voor SAP-bronnen met strakke data-preparatie
 • Power BI: Flexibele en uitgebreide visualisatie en rapportage
 • SAC: Gestandaardiseerde rapportagefunctionaliteit, geïntegreerd met SAP

Datavisualisatie: De Kracht van Visuele Presentatie in SAC en Power BI

In een tijdperk waarin data het nieuwe goud is, vormt de kracht van visuele presentatie binnen Business Intelligence-tools een essentiële factor voor succesvolle datagestuurde besluitvorming. SAP Analytics Cloud (SAC) en Microsoft Power BI zijn voortrekkers op dit gebied en bieden een rijk spectrum aan opties om complexe data om te zetten in heldere inzichten.

Styling van Power BI Visuals tegenover SAC’s Responsieve Pagina’s

Wanneer we kijken naar de stylingmogelijkheden van visuals, springt Power BI eruit met zijn uitgebreide palet aan customisatieopties. Gebruikers kunnen vrijwel elke visuele component aanpassen aan hun specifieke branding of rapportage-eisen. Aan de andere kant staat SAC bekend om zijn responsieve pagina’s, die een optimale weergave garanderen op diverse apparaten. Dit zorgt ervoor dat rapporten en dashboards er goed uitzien, of ze nu op een groot scherm of een mobiel apparaat worden getoond, een belangrijk aspect van gebruiksvriendelijkheid in onze huidige, mobiele wereld.

Flexibiliteit in Aanpassing met Input Controls en DAX-Formules

SAC biedt een hoge mate van Flexibiliteit in Personalisatie van rapporten door de Input Controls. Deze laten eindgebruikers toe om rapporten dynamisch aan te passen en verschillende scenario’s te verkennen zonder hulp van een data-analist. Power BI daarentegen blinkt uit met haar krachtige DAX-formules die geavanceerde datatransformaties en berekeningen mogelijk maken, een krachtige troef, zeker voor wie vertrouwd is met Excel.

De keuze tussen SAC en Power BI zal grotendeels afhangen van de specifieke behoeften aan datavisualisatie en de mate waarin een organisatie visuele presentatie een voorstaande rol wil geven in het delen van inzichten. Met functies zoals responsieve pagina’s, Flexibiliteit in design, Input Controls, en DAX-Formules hebben beide platforms sterke punten die ze van elkaar onderscheiden en waardevol maken in verschillende situaties en voor diverse gebruikspatronen.

Gebruikersadoptie en Vriendelijkheid van SAC en Power BI

De integratie van een nieuwe Business Intelligence (BI) tool zoals SAP Analytics Cloud (SAC) of Microsoft Power BI kan de efficiëntie binnen jouw bedrijf aanzienlijk verbeteren. Echter, het ware potentieel wordt pas bereikt wanneer het gebruiksgemak hoog is en de gebruikersadoptie succesvol verloopt. Dit zijn essentiële factoren die bijdragen aan de bedrijfsgroei. Maar hoe verschillen SAC en Power BI als we kijken naar gebruiksgemak en de ondersteuning van gebruikersadoptie?

 • Gebruiksgemak: Power BI wordt vaak geprezen vanwege zijn intuïtieve interface die gemakkelijk te navigeren is voor gebruikers op alle niveaus. Het aanbod van op maat gemaakte sjablonen en de compatibiliteit met andere Microsoft-producten maakt het een toegankelijke optie voor veel gebruikers.
 • Gebruikersadoptie: SAC daarentegen, integreert naadloos met andere SAP-producten, wat een groot voordeel kan zijn voor organisaties die al zwaar leunen op SAP-oplossingen. Dit kan de gebruikersadoptie versnellen door de consistentie in gebruik.
 • Voor leermogelijkheden: Beide BI-tools bieden uitgebreide leerbronnen en communities om gebruikers te helpen de tools optimaal te benutten, iets wat cruciaal is voor het bevorderen van gebruikersadoptie en uiteindelijk het stimuleren van bedrijfsgroei.

Naast deze punten, is het belangrijk om interne training en ondersteuning te bieden om de adoptie te bevorderen en te zorgen dat het gebruik van SAC of Power BI daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

Het Benutten van SAP HANA en BW binnen SAC en Power BI

De integratie van Business Intelligence-tools met SAP-systemen is een kritiek aspect voor veel bedrijven. De keuze van een BI-oplossing gaat vaak hand in hand met de vraag of deze naadloos kan aansluiten bij de krachtige capaciteiten van SAP HANA of SAP Business Warehouse (BW). De diepe integratie tussen deze systemen en BI-tools zoals SAP Analytics Cloud (SAC) en Microsoft Power BI is meer dan een technische overweging; het is een strategische beslissing die de toekomstige datastrategie van een organisatie vormgeeft.

Diepe Integratie Tussen BI-Tools en SAP Systemen

SAP HANA staat bekend om zijn hoge prestaties en de mogelijkheid om complexe dataverwerkingstaken te versnellen. Hierdoor is HANA een vooraanstaand onderdeel van SAP-systemen geworden. Met SAC, gebouwd door SAP zelf, profiteer je van een diepe integratie met SAP HANA, wat betekent dat jouw data-analyse zo snel en efficiënt mogelijk is. Ook Microsoft Power BI heeft verbeteringen doorgevoerd in zijn vermogen om met SAP HANA en BW samen te werken, waardoor ook vanuit Power BI sterke prestaties en ondersteuning voor SAP-bronnen mogelijk zijn.

De Keuze van de Data Backbone: HANA of BW

Wanneer je staat voor de keuze van de data backbone, SAP HANA of SAP BW, is het essentieel om je bedrijfseigen behoeften mee te wegen. Zo kan BW ideaal zijn voor scenario’s met grote hoeveelheden historische data en wanneer uitgebreide warehousing functies vereist zijn. SAP HANA daarentegen, is uitstekend geschikt voor situaties waarin snelheid, real-time analyses en het verwerken van grote hoeveelheden data in-memory essentieel zijn. De keuze voor een van deze platforms heeft invloed op hoe je jouw BI-tools zoals SAC en Power BI zult kunnen benutten en optimaliseren, om zo het maximale te halen uit jouw SAP-systemen.

sac vs power bi: De Directe Vergelijking en Differentiatie

Wanneer je als organisatie voor de keuze staat om tussen SAP Analytics Cloud (SAC) en Microsoft Power BI (PBI) te kiezen, is het belangrijk om beide platforms te onderzoeken op hun kernmogelijkheden, voordelen en nadelen. De directe vergelijking tussen deze tools biedt inzicht in welke software het best past bij specifieke scenario’s en behoeften. Laten we dieper duiken in wat elk platform te bieden heeft.

Overeenkomsten en Verschillen in Kernmogelijkheden

SAC en Power BI hebben beide indrukwekkende analytische en visualisatietools, maar ze bedienen verschillende soorten gebruikers en gebruiken. De keuze voor een van de twee BI-tools kan het best worden gemaakt door een vergelijking te maken op basis van je specifieke wensen en de technologische omgeving van je bedrijf.

Specifieke Scenario’s: Wanneer kies je SAC en Wanneer Power BI?

In bepaalde omstandigheden kan de ene tool beter zijn dan de andere. Hier volgt een overzicht van specifieke scenario’s waarmee je jouw keuze kunt bepalen:

 • Gebruik SAC: wanneer je een naadloze integratie met SAP systemen nodig hebt en afhankelijk bent van realtime gegevens.
 • Gebruik Power BI: als je op zoek bent naar geavanceerde datavisualisatie en wanneer flexibiliteit in datatransformaties en -integratie van verschillende databronnen een prioriteit is.

Elk platform heeft zijn eigen voordelen en nadelen, en de keuze moet worden bepaald door een afweging te maken die aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. De onderstaande tabel zet de eigenschappen overzichtelijk op een rij:

Eigenschap SAP Analytics Cloud Microsoft Power BI
Integratie met SAP Direct en naadloos Mogelijk, met aanvullende configuratie
Realtime gegevens Ondersteund met sterke SAP-connectiviteit Beperkte realtime mogelijkheden zonder SAP
Datavisualisatie Goed, met een focus op management en dashboards Uitstekend, met veelzijdige visualisatie-opties
Data-transformatie Basisopties beschikbaar Geavanceerd met DAX en andere transformatie-tools

Uiteindelijk zal de keuze niet alleen afhangen van de features, maar ook van factoren zoals de huidige IT-architectuur, bedrijfsstrategie en toekomstvisie. Door alle voordelen en nadelen in overweging te nemen, kun je een weloverwogen keuze maken die bijdragen aan de data-gedreven succes van je organisatie.

Governance in BI: Hoe te Beheren en Organiseren

Effectieve governance binnen Business Intelligence (BI) is essentieel voor het handhaven van de kwaliteit en integriteit van data. Het biedt een kader voor beheer en organisatie van data, rapportage en analytische processen. Het succes van BI wordt niet alleen bepaald door de technische inrichting, maar ook door de samenwerking tussen verschillende onderdelen van de organisatie. De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste componenten van BI-governance:

Component Beschrijving Voorbeeld van Actie
Datakwaliteit Zorgen voor accurate, consistente en betrouwbare data binnen de organisatie. Implementatie van regels voor data-cleanse en periodieke audits.
Gegevensbeheer Beheer van toegang tot data en autorisaties, om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. Gebruik van Role-Based Access Control (RBAC) en implementatie van Row-Level Security (RLS).
Rapportagestandaarden Ontwikkelen van consistente methoden voor het creëren van rapportages. Opstellen van sjablonen en instructies voor rapportages.
Compliance Naleven van wettelijke vereisten en interne regels met betrekking tot het gebruik van data. Regelmatige controles en trainingen over data-privacyregelgeving zoals AVG/GDPR.
Samenwerking Stimuleren van communicatie en samenwerking tussen business en IT om doelen te bereiken. Periodieke overleggen tussen IT en business stakeholders.

Het creëren van een doeltreffende governance-structuur vereist een continue dialoog tussen alle betrokkenen bij BI. Hieronder wordt in een unordered list weergegeven welke rollen binnen de organisatie typisch verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van BI-governance:

 • BI Managers – Verantwoordelijk voor het overzien van BI-projecten en -initiatieven.
 • Data Stewards – Zorgen voor het beheer en de kwaliteit van dataverzamelingen.
 • IT Security Officers – Waarborgen van de veiligheid en privacy van data.
 • Business Analysts – Vertalen bedrijfsbehoeften naar technische vereisten en bieden inzicht in data.
 • Compliance Officers – Toezicht houden op naleving van regelgeving en interne beleidslijnen.

Door het volgen van deze richtlijnen kan jouw organisatie een robuust en betrouwbaar BI-systeem opzetten dat niet alleen technisch, maar ook strategisch bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Conclusie

In de moderne bedrijfswereld is het kiezen van de juiste Business Intelligence-tool van onschatbare waarde. Dit keuzeproces wordt niet alleen geleid door de vraag naar aantrekkelijke visualisaties, maar draait in essentie om de naadloze integratie met bestaande IT-architectuur en de mate waarin het voldoet aan de bedrijfsbehoeften. Zowel SAP Analytics Cloud als Microsoft Power BI brengen unieke sterke punten en een scala aan mogelijkheden met zich mee. Uiteindelijk speelt jouw strategische keuze een sleutelrol bij het optimaal benutten van jouw data.

Technische Mogelijkheden als Beslissingsfactor

Bij het afwegen van SAC tegen Power BI, moet speciale aandacht worden besteed aan de technische mogelijkheden van elke tool. Hierbij speelt de synergie met jouw IT-omgeving een bepalende rol. Het vermogen om real-time data te verwerken, de mate van integratie met bestaande databronnen – SAP of anders – en de flexibiliteit van de rapportage-capaciteiten zijn essentiële overwegingen.

Bepalen van de Meest Geschikte BI-Tool voor uw Organisatie

De beslissing moet uiteindelijk ingegeven zijn door een gedegen begrip van de eigen data-ecosysteem en welke Business Intelligence-tool hier het beste op aansluit. Of je voorkeur nu uitgaat naar de specifieke afstemming van SAP Analytics Cloud op SAP-systemen, of de uitgebreide visualisatiemogelijkheden en transformatiefuncties van Microsoft Power BI, jouw keuze dient te passen bij de visie en het traject van jouw organisatie. Door het afstemmen van de BI-tool op jouw organisatorische doelen en mogelijkheden, kan je verzekeren dat de gekozen oplossing een meerwaarde vormt voor data-gestuurde besluitvorming.

FAQ

Wat is het verschil tussen SAC en Power BI?

SAC (SAP Analytics Cloud) is een Business Intelligence tool die geoptimaliseerd is voor het verwerken en analyseren van gegevens afkomstig van SAP-bronnen, terwijl Power BI van Microsoft een meer flexibele oplossing biedt die kan integreren met een grote verscheidenheid aan databronnen, waaronder niet-SAP bronnen. Power BI staat bekend om zijn geavanceerde datavisualisatie en breed scala aan dataconnectoren.

Welke BI-tool kan ik het beste gebruiken voor data afkomstig van SAP-bronnen?

Voor organisaties die veelvuldig gebruikmaken van SAP-bronnen, kan SAC de voorkeur hebben vanwege de naadloze integratie en optimalisatie voor deze systemen. SAC ondersteunt real-time gegevensverbindingen en behoudt SAP- metadata, wat zorgt voor efficiëntie in rapportages en analyses.

Heeft het type datasysteem invloed op de keuze tussen SAC en Power BI?

Ja, het type databron kan van invloed zijn op de keuze. SAC is geoptimaliseerd voor real-time verbindingen met SAP-gegevens en is doorgaans de beste keuze voor bedrijven die diep geïntegreerd zijn met SAP-systemen. Power BI daarentegen is flexibeler en ondersteunt een brede reeks dataconnectoren, waardoor het vaak een betere keuze is voor het combineren van gegevens uit een mix van SAP- en niet-SAP-bronnen.

Welke invloed hebben verbindingsmogelijkheden op de keuze tussen SAC en Power BI?

De verbindingsmogelijkheden zijn belangrijk bij het kiezen van de juiste BI-tool. Bedrijven moeten rekening houden met de compatibiliteit met hun huidige systemen en de efficiëntie van de dataverbindingen. SAC is beter voor bedrijven die live SAP-dataconnecties nodig hebben, terwijl Power BI beter past bij bedrijven die diverse bronnen moeten aansluiten en samenvoegen.

Wat zijn de gevolgen van de gekozen BI-tool op autorisatie en veiligheid?

Afhankelijk van de gekozen BI-tool, kunnen de configuratie en beheer van toegangsrechten verschillen. SAC biedt geïntegreerde autorisatie-instellingen specifiek voor SAP-omgevingen. In het geval van Power BI moeten soms extra configuratiestappen worden genomen om dezelfde mate van Row-Level Security te waarborgen, met name in complexere niet-SAP-omgevingen.

Hoe verhouden de modellerings- en rapportagefuncties zich tussen SAC en Power BI?

Power BI beschikt over een krachtige analytische motor en geavanceerde mogelijkheden voor gegevensmodellering, aangevuld met de mogelijkheid om complexe DAX-formules te gebruiken. SAC daarentegen biedt sterke integratie met SAP-gegevensbronnen en realtime analysemogelijkheden, maar heeft minder opties voor gegevensvoorbereiding.

Welke tool biedt de beste datavisualisatie mogelijkheden?

Beide tools bieden sterke datavisualisatie functies, maar Power BI heeft de overhand in de diversiteit en customization van visuals. Power BI’s visuals zijn uitgebreid aanpasbaar en gebruikers kunnen de stijl en vormgeving diepgaand personaliseren, terwijl SAC’s sterke kant ligt in de ondersteuning van responsive pages en Input Controls voor interactieve rapporten.

Zijn er belangrijke overwegingen voor gebruikersadoptie bij het kiezen tussen SAC en Power BI?

Gebruikersadoptie is een cruciaal aspect, aangezien de waarde van een BI-tool grotendeels wordt bepaald door hoe gemakkelijk en bereidwillig gebruikers ermee aan de slag gaan. SAC kan voor SAP-gebruikers wat vertrouwder aanvoelen, terwijl Power BI bekend staat om zijn gebruiksvriendelijkheid, mede door de gelijkenis met andere Microsoft-producten zoals Excel.

Wat betekenen de recente integratieverbeteringen tussen Microsoft en SAP voor de keuze van BI-tools?

Door de verdiepende relatie tussen Microsoft en SAP zijn de integratiemogelijkheden tussen Power BI en SAP-systemen zoals HANA en BW verbeterd, wat de keuze voor Power BI aantrekkelijker kan maken voor organisaties die gebruikmaken van SAP-systemen, maar ook behoefte hebben aan de flexibiliteit van Power BI.

In welke specifieke scenario’s zou ik moeten kiezen voor SAC of Power BI?

SAC is doorgaans de beste keuze voor bedrijven die sterke real-time integratie nodig hebben met SAP-systemen en die willen profiteren van de naadloze combinatie met SAP ERP en CRM-pakketten. Power BI is bij uitstek geschikt voor scenario’s waarbij sterke datavisualisatie, geavanceerde data-transformatie en flexibiliteit met niet-SAP databronnen belangrijk zijn.

Hoe belangrijk is governance bij het bepalen van de juiste BI-tool?

Governance speelt een kritieke rol bij het kiezen en implementeren van een BI-tool. Goed beheer en organisatie van data, rapportages en autorisaties zijn essentieel voor het succes van BI-initiatieven. Beide tools hebben hun eigen mechanismen en best practices voor governance, die moeten aansluiten bij de bedrijfsprocessen en IT-architectuur.

Bron Links

Home » power bi vs overige tools » Sac vs power bi – Welke is de beste keuze?
Bouw een toekomstbestendig bedrijf

Download de whitepaper en ontdek hoe Power BI uw organisatie kan helpen: